Sikagard®-706 Thixo

Sikagard-706 är en 1-komponents-, silanbaserad reaktiv impregneringskräm. Det är en produkt utan lösningsmedel där ~80 % av innehållet är aktivt ämne. Sikagard-706 Thixo följer de högsta kraven i EN 1504-2 för hydrofoberande impregnering (inträngningsdjup klass II & motståndskraft mot frost och saltpåverkan).

  • Konsistens som inte sätter sig (tixotropisk), vilket möjliggör applicering av tillräckliga mängder utan spill och garanterar en djup inträngning
  • Reduktion av vattenabsorptionen
  • Minskar absorption av aggressiva eller deletära medel som är vattenlösliga (dvs. avisningssalt eller klorider från marina miljöer)
  • Ingen märkbar förändring av genomsläppligheten av vattenånga
  • Bildar ingen film
  • Klar att använda
  • Långtidsverkande, djup inträngning
  • Ökar betongens motståndskraft mot frost- och töperioder och avisningssalt
  • Motståndskraftig mot havsvatten
  • Lågt VOC-innehåll