Sikaflex® PRO-3 Purform®

Polyuretan fogmassa för golv och anläggningsfogar

Sikaflex® PRO-3 Purform® är en 1-komp fukthärdande elastisk polyuretan fogmassa.. För fogning och tätning av golv och andra byggnadskonstruktioner. Elastisk över ett stort temperaturomfång, hög mekanisk och kemisk resistens.

  • Hög rörelsekapacitet: +/-25 % (ISO11600) och ±50 % (ASTM C920).
  • Snabbt tålig för mekanisk belastning.
  • Klarar hög mekanisk och kemisk belastning.
  • Hög väderbeständighet.
  • Hög slitstyrka.
  • Non-staining mot ett stort antal underlag.
  • Mycket lågt monomer innehåll, inget behov av härdplastutbildning. (REACH restriction 2023, Annex 17 entry 74).
  • Härdar utan bubbelbildning.
  • God vidhäftning mot många olika byggnadsmaterial.