Sikaflex® PRO-3 Purform®

Polyuretan fogmassa för golv och anläggningsfogar

Sikaflex® PRO-3 Purform® är en 1-komp fukthärdande elastisk polyuretanfogmassa. För fogning och tätning av golv och andra byggnadskonstruktioner. Elastisk över ett stort temperaturomfång, hög mekanisk och kemisk resistens.

  • Hög rörelsekapacitet: +/- 25 % (ISO11600) och ± 50 % (ASTM C920)
  • Snabbt tålig för mekanisk belastning
  • Klarar hög mekanisk och kemisk belastning
  • Hög väderbeständighet och hög slitstyrka
  • Non-staining mot ett stort antal underlag
  • Mycket lågt monomer innehåll, inget behov av härdplastutbildning. (REACH restriction 2023, Annex 17 entry 74)
  • Härdar utan bubbelbildning
  • God vidhäftning mot många olika byggnadsmaterial
Sikaflex® PRO-3 Purform® Sikaflex® PRO-3 Purform®