Sikasil® E

Acetoxi silikon bygg och glassilikon.

Sikasil®-E är 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk silikonfogmassa lämplig för applikationer inne och ute.

  • Lågmodulär
  • Högelastisk och flexibel
  • Svamp och mögelresistent under lång tid
  • Mycket god vädertålighet och UV resistens
  • Mycket god vidhäftning till många olika icke porösa underlag