LÖSNINGAR FÖR SKYDD MOT OCH KONTROLL AV ELEKTROSTATISKA URLADDNINGAR (ESD)

Clean laboratory interior white floor with ESD in Spiez, Switzerland

ESD-HÄNDELSER

I branscher där elektroniska komponenter eller flyktiga kemikalier förekommer kan statisk elektricitet orsaka avsevärda sakskador, personskador och ekonomiska förluster. Alla aktiva elektroniska komponenter och utrustningar, t. ex. mikrochip, integrerade kretsar och maskiner är känsliga för elektrostatiska urladdningar (kallas också esd-händelser).

Även när lokaler och människor är utrustade för att hantera sådan känslig apparatur kan oavsiktlig beröring och skador inträffa. Sikafloor® ESD- (elektrostatisk urladdning), DIF-(dissipativ golvbeläggning) och ECF- (elektrostatiskt ledandegolv) system kan skydda hela din process. Systemen kan utformas så att du får ett golv som är skräddarsytt efter dina specifika behov.

RESISTANSOMRÅDEN ENLIGT:

IEC 61340-5-1

ANSI/ESD S 20.20

RESISTANSOMRÅDEN ENLIGT IEC 61340-5-1 ELLER ANSI/ ESD S 20.20

SPECIFIKATION

Inga av de specifika värden för elektrisk ledningsförmåga eller resistans som nämns i någon av de internationella eller nationella standarderna i den tabell som visas i vår broschyr är bindande. Värdena kan anpassas så att de uppfyller lokala krav från behöriga myndigheter. Innan du bestämmer dig för ett ESD- eller ett dissipativt/elektrostatiskt ledande golvsystem rekommenderar Sika alltid en detaljbedömning av åtminstone nedanstående parametrar. Därefter kan de lämpligaste värdena bestämmas och godkännas av alla berörda parter:

  • Gränsvärden för elektrisk resistans och kroppsspänningsalstring
  • Mätmetoder och mätvillkor
  • Utrustning för att göra mätningarna
  • Tillämpliga standarder eller specifikationer
     

VAD ÄR EN ESD-HÄNDELSE OCH VAD KAN DEN ORSAKA?

En ESD-händelse är en elektrostatisk urladdning. Den är i principen gnista (faktiskt en mikroblixt) som löper från en laddad ledande yta till en annan. Denna otroligt snabba överföring av vad som tidigare var en statisk (orörlig) laddning kan orsaka bränder eller explosioner och alstra värme, ljus och till och med ljud. Det är denna eventuellt osynliga, omärkbara eller tysta”mikroblixt”-gnista som kan inträffa utan förvarning och som måste förhindras eller kontrolleras.

 

...eller kontakta oss direkt.

Kenneth Lindberg

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-136 64 54
Skicka e-post

Niclas Uhrfeldt

Säljare Industrigolv

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

076-139 49 54
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post