Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF

Uppströat, seg-elastiskt, enfärgat, avledande epoxigolvsystem med hög kemikalieresistens

Sikafloor® MultiDur EB-39 ECF är ett 2-komponents, elektrostatiskt avledande, seg-elastiskt, självutjämnande, uppströat, pigmenterat epoxigolvsystem med mycket hög kemikalieresistens. "Total solid epoxy composition acc. to the test method Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)".

  • Hög kemikalieresistens
  • Mekanisk resistens
  • Vätsketät
  • Nötningsresistent
  • Halkskyddad yta