Sikafloor®-PurCem®

Industrial floor coating with Sikafloor resin cementitious flooring system in food facility

Polyuretan-cementhybridgolvsystem från Sika, även kallad PurCem®, är golvsystem som har extremt goda egenskaper när det gäller mekanisk och kemisk beständighet och väldigt låg miljöpåverkan. Eftersom systemen är hållbara och kräver väldigt lite underhåll och dessutom kan levereras med renoverbart ytskikt som tillval, har vårt mångsidiga golvsortiment Sikafloor® PurCem® blivit uppskattat landet runt och förekommer i många olika typer av hårt belastade miljöer.

Den speciella tekniken med ett elastiskt hartsbindemedel som reagerar med cementfyllmedel gör systemfamiljen beständig mot stora temperaturvariationer, och i vissa utformningar till och med mot termisk chock. Även läggning på fuktiga betongytor är möjlig med Sikafloor® PurCem®.

Normalt läggs Sikafloor® PurCem® med en fin eller grov halkdämpande effekt, eller med komplett bruksuppbyggnad för att säkerställa goda egenskaper i våta utrymmen. Ett ytskikt för torra utrymmen med slät eller lätt strukturerad yta. Sikafloor® PurCem® Gloss är det senaste tillskottet i vår golvserieSikafloor® PurCem®. Golvsystemets blanka yta gör det avsevärt enklare att rengöra. Om lösningen läggs med slät ytfinish och tunn till medeltunn tjocklek kan den fungera som alternativ till vissa Sikafloor® MultiDur-system.

Lösningar med Sikafloor® PurCem® är vanliga i:

Lokaler för livsmedels- och dryckesframställning

Storkök och kyllager

Ytor i hårt belastade fabriksmiljöer, särskilt där våtaprocesser förekommer

Sikafloor® PurCem® - Systemuppbyggnad

KONTAKTA OSS

Golv. Kontakt. Kaj.

Kaj Tuomela

Tekniker & Produktchef

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-228 95 32
Skicka e-post
Golv. Kontakt. Lars.

Lars Wadenholt

Tekniska säljare

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

070-931 44 33
Skicka e-post