Sika® iFlow-1

Dispergerande tillsatsmedel för injekteringsbruk

Sika® iFlow-1 ,dispergerande tillsatsmedel för injekteringsbruk.

Sika® iFlow-1 dispergerar cementpartiklarna i injekteringsbruk och motverkar flockulering hos de fina cementpartiklarna (≤ 30 μm).