Förstärka, täta och skydda

Principen för injektering är att fylla en spricka i bergkonstruktionen med någon typ av material. Valet av injekteringsmaterial styrs framför allt av syftet med injekteringen och förutsättningarna.
Bland Sikas produkter för injektering finns bland annat tvåkomponents polyuretan och silikat samt akrylhartser och finmald injekteringscement. Dessa används i gruvor över hela världen och kan hjälpa dig att motverka utmanande markförhållanden under och över marken. 
 

System för alla tillfällen

Bergsinjektering görs för att täta naturligt förekommande sprickor i berget innan man driver en ort vidare. Injekteringen förhindrar först och främt grundvatten att läcka in i orten men den kan även förstärka svagare partier i berget.

Injektering kan göras både som cement- eller keminjektering beroende på vad som passar situationen bäst. Vi har lösningar för alla möjligheter. Alla system kan skräddarsys för för att passa olika projekt och behov med olika tillsatser.

bergsinjektering gruvdrift
Kontakta Magnus och Robert och prata gruvdrift

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe