Sika® iAcc-1

Bindetidsaccelererande tillsatsmedel för injekteringsbruk, fritt från klorid och alkali

Sika® iAcc-1 accelererar bindetiden i injekteringsbruk. Innehåller inte alkali eller klorid och är inte korrosiv på armering.

Genom variation i dosering av Sika® iAcc-1 kan bindetiden styras till den önskade.