Sika® Injection-101 RC

Flexibelt PUR-Injekteringsskum för temporära vattenstopp

Sika® Injection-101 RC är ett lågvisköst, snabbskummande, lösningsmedelfritt och vattenreaktivt injekteringsskum av polyuretanharts. Hartset härdar till ett tätt flexibelt skum med en fin cellstruktur.

  • Ingen reaktion sker förens materialet står i direktkontakt med vatten.
  • Sika® Injection-101 RC kan injekteras som ett 1-komponentssystem.
  • Den fria skumningsexpansionen i kontakt med vatten är upp till 40 gånger.
  • Reaktionshastigheten (skumformering) påverkas av temperaturen på det blandade materialet, på konstruktionen och på vattnet samt på de hydrodynamiska förhållandena.
  • I kalla temperaturer (< +10°C) kan Sika® Injection-101 RC accelereras med Sika® Injection-AC10.