Sika® Injektering-30

Sulfatresistent och lågalkaliskt mikrocement för injektering

Sika® Injektering-30 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 30 μm.

Med Sika® Injektering-30 kan injekteringsbruk med mycket goda flytegenskaper tillverkas, även vid låga vatten/cement-tal. Mycket goda resultat har erhållits vid tester där stabilitet, flödesegenskaper och filtreringsstabilitet studerats, dels vid 20 °C och dels vid 8 °C. Färdigt bruk ska ha en temperatur på minst +5 °C för att erhålla goda egenskaper avseende reologi, inträngningsegenskaper och hållfasthetsutveckling.