Sika® Intraplast® A

Injekterings-/expandertillsats för cementslamma/bruk och betong. Ger ett expanderande, lättarbetat och homogent cementbruk/betong med god utflytning. Expansion 3-8% vid normal dosering i färdigt bruk.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.Dosering ca 0,4-1% av cementvikten. Produktcertifierad av "Vattenfall Services Nordics AB".

  • Expansion 3-8% vid normal dosering i färdigt bruk.
  • Llättarbetat
  • Kompenserar betongens krympning vid undergjutningsarbeten