Sika® Ultrafin-12

Sulfatresistent och lågalkaliskt mikrocement för injektering

Sika® Ultrafin-12 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 12 μm.

För specialinjekteringar med mycket höga krav på filtreringsegenskaper. Särskild uppmärksamhet och åtgärder krävs vid blandning och användning av produkten för att erhålla en god prestanda.