Sika® Sigunit®-49 AF

Sigunit är ett kloridfritt, vitt pulver som gör sprutbetong mycket snabbindande. Det ökar sprutbetongens vidhäftningsförmåga och minskar bruksspillet.

Sigunit-49 AF är certifierad i enlighet med EN 934-5, T2. CE-certifikat nr: 1164-CPD-ADJ009.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.