Sika® Stabilizer-4 R

En blåaktig vätska, baserad på organisk polymer som är certifierad i enlighet med EN 934-2. CE-certifikat nr: 0416-CPD-3443.