Sika® CarboShear L

Skjuvförbindningar av kolfibrer för konstruktiv förstärkning som en del av kolfiberförstärkningssystemet Sika CarboDur®

Sika® CarboShear L är ett kolfiberlaminat för skjuvförstärkning som utformats för att förstärka skjuvkrafter i betong och för att förankra CarboDur®-bandens ändar. De ingår i kolfiberförstärkningssystemet Sika CarboDur®.
Skjuvförstärkningen av typen Sika® CarboShear L limmas på betongen med epoxihartsbaserat lim Sikadur®-30. Se separat metodbeskrivning Sika CarboShear L system nr: 850 4106.
Se det separata produktdatabladet för mer detaljerad information angående om vart och ett av dessa lim.

 • Testat förankringssystem
 • Rostar inte
 • Mycket hög hållfasthet och hållbarhet
 • Förbättrad skjuvkraft och spjälkkraft
 • Väldefinierad förankring
 • Lätt
 • Låg övergripande tjocklek, kan målas över
 • Lätt att transportera
 • Lätt att installera – ingen tung transport- och installationsutrustning
 • Utomordentlig motståndskraft mot utmattning
 • Minimal förberedelse av skjuvförbindningen krävs.
 • Minimal estetisk påverkan