Sikadur®-30

Tixotropiskt epoxilim för limförstärkning

Sikadur®-30 är ett tixotropiskt, strukturellt, 2-komponents lim baserat på en kombination av epoxiharts och en speciell filler, utformat för användning i temperaturer mellan +8 °C och +35 °C.

Sikadur®-30 har följande fördelar:
 • Tixotropiskt: utmärkt appliceringsbeteende på vertikala och överliggande ytor
 • Lätt att blanda och applicera
 • Ingen primer behövs
 • Hög kryphållfasthet under permanent belastning
 • Mycket god vidhäftning till betong, murverk, stenarbete, stål, gjutjärn, aluminium, trä och Sika® CarboDur® Plates
 • Härdningen påverkas inte av hög fuktighet
 • Mycket hållfast lim
 • Tixotropiskt: konsistens som inte sätter sig vid användning på vertikala och överliggande ytor
 • Härdar utan krympning
 
 • Olikfärgade komponenter (för kontroll av blandningen)
 • Högt initialt och slutligt mekaniskt motstånd
 • Högt motstånd mot nötning och stötar
 • Ogenomtränglig mot vätskor och vattenånga