SikaWrap® Hex-230 C

Utvändigt applicerat system för förstärkning eller reparation av konstruktioner av armerad betong, murverk eller trä.Systemkomponenter:

  • Kolfiberväv SikaWrap Hex-230C
  • Epoxibaserat lim Sikadur-330