SikaWrap® Hex-230 C

Utvändigt applicerat system för förstärkning eller reparation av konstruktioner av armerad betong, murverk eller trä.Systemkomponenter:

  • Kolfiberväv SikaWrap Hex-230C
  • Epoxibaserat lim Sikadur-330

Sika® Wrap används för att förbättra, öka eller återställa prestandan och skjuvkraften hos konstruktioner för följande:

  • Ökad bärförmåga
  • För ändringar av byggnadens användning. Skador i bärande stomelement
  •  Olyckshändelser (påkörningsskador, jordbävningar, brand etc.) Förbättring av användbarhet och hållbarhet
  • Förbättrad motståndskraft mot utmattning
  • Ombyggnad
  • Förändrad utformningsfilosofi För reparation av utformnings- eller konstruktionsdefekter.