SikaSeal®-626 Fire Board+

BRANDSKIVA MED BRANDHÄMMANDE FÄRG

SikaSeal®-626+ Fire Board är en mineralullsskiva behandlad med brand och värmeavstötande färg, SikaSeal®-626+ Fire Board, på båda sidor. Dess mångsidighet gör att den kan kombineras med flera av Sikas produkter för passivt brandskydd i små och stora genomföringar.

  • Upp till 4 timmars brandmotstånd
  • Enkel att installera, kräver inga specialverktyg 
  • För infällt eller utanpå liggande montage
  • Akustikdämpande
  • Testad i ett stort antal vägg och golv konstruktioner.