Mosaik i pool är väldigt populärt men behöver inte vara begränsat till att vara i poolen. Installation av plattor runt poolen ger ett både snyggt och hållbart ytskikt. Att montera mosaik och plattor i pool miljö där det är hårt utsatt för vatten och kemikalistk angrepp är en kritisk applikation. Vi på Sika har stor erfarenhet och kan tillhandahålla den idealiska lösningen med ett komplett system.

Uppbyggnad och produkter för plattsättning i och omkring pooler

  1. Förberedelse av underlag
  2. Tätskikt
  3. Förseglingstillbehör
  4. Fästmassa
  5. Fogbruk
  6. Fogmassa

Pooler som är uppbygda av betong ska putsas och utjämnas med ett lämpligt cementbaserat reparationsbruk/ytutjämningsbruk. Därefter appliceras Sikas fiberförstärkta, cementbaserade tätskikt i två lager, vilket säkerställer en hållbar, långvarig vattentätning.

Ett kapillärbrytande epoxymaterial appliceras runt rör, dysor och andra pooltillbehör. Därefter monteras avsedd keramik i poolen med anpassad fästmassa. Slutligen fogas keramiken med Sikas fogbruk och mjukfog.

Kontakta alltid Sikas tekniska avdelning innan arbetet påbörjas.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Slamma
Sika MonoTop®-1010

Bruk
Sika MonoTop®-4012
Sika MonoTop®-3020

mosaik pool

TÄTSKIKT

Diffussionsöppet tätskikt
SikaCeram-500 Ceralastic ES

fästmassa pool plattsättning

FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR

Vattentätning runt rör och förseglingar
Sikafloor®-150 Epoxy
SikaSealTape F Tape
SikaSealTape F (Floor patch)

plattsättning pool

FÄSTMASSA

För keramiska plattor
SikaCeram®-250 StarFix White

*För mosaik – kontakta Sika teknisk service

plattsättning pool

FOGBRUK

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
SikaCeram®-690 Elite

* För mosaik – kontakta Sika teknisk service

fogbruk

FOGMASSA

Kontakta teknisk service för rådgivning

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.