Granitkeramik är perfekt för montering både utomhus, i badrum eller på en bänkskiva. Granitkeramiken tillverkas på liknande som kakelkeramik, men innehåller en specifik typ av porslinslera. Leran mals ned till ett fint pulver som pressas under mycket högt tryck. Den är hårdare i sin struktur vilket gör att den lämpar sig för användning på ytor under hög belastning. Typ offentliga miljöer såsom tågstationer eller din köksbänk. För en plattsättare är det svårare att montera granitkeramik och det beror på att granitkeramiken är tyngre och hårdare. 

Uppbyggnad och produkter för granitkeramik

  1. Förberedelse av underlag
  2. Fästmassa
  3. Fogbruk
  4. Fogmassa

 

För dessa områden och utrymmen är det nödvändigt att använda ett system som också kan uppfylla dessa krav ochklara de höga påfrestningarna. Detta innebär att ett lämpligt underlag med hög tryck- och draghållfasthet.

Sika produkter uppnår detta med en ny generation av polymermodifierade fästmassor som är speciellt utformade för att limma de flesta typer av keramiska plattor och även natursten. Därefter avslutas med ett flexibelt fogbruk som även har goda mekaniska hållfastheter och hög nötningsbeständighet. En högpresterande elastisk mjukfog används för alla rörelse- ,isolerings- eller anslutningsfogar som måste utföras genom hela konstruktioner eller bara i den keramiska beläggningen.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

 

Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-01 Primer

 

Självutjämnande avjämningsmassa
Sikafloor®-450 Thermo Level

klinker granitkeramik

FÄSTMASSA

Flexibel fästmassa med variabel vattenmängd
SikaCeram®-260 StarFlex

klinkerfix montera granitkeramik fästmassa

FOGBRUK

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
SikaCeram®-690 Elite

fog fogbruk granitkeramik

FOGMASSA

PU mjukfog
Sikaflex®-11 FC+

 

STP mjukfog
SikaHyflex®-402 Connection

klinker granitkeramik

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.