Sikas system för installation av plattor i torra områden är väl beprövat och fungerar perfekt för till exempel kakel i kök och klinker i hall. Med torra utrymmen menas ytor som inte regelbundet utsätts för fukt. För att sätta kakel i köket behövs inte bara inspiration att hitta rätt platta, tryggheten i ett system med primer, fästmassa och fog av högsta kvalité gör arbetet enklare och att det håller längre.

Uppbyggnad och produkter för plattor i torra utrymmen

  1. Förberedelse av underlag
  2. Fästmassa
  3. Fogbruk
  4. Fogmassa

 

Innan du börjar arbetet kontrollerar du att underlaget är torrt, rent och fritt från damm och lösa partikler.

Applicera först en primer för att förbättra vidhäftning och förhindra en för snabb uttorkning av fästmassan. 

Fästmassan, i detta fall kakellim, har en mycket bra vihäftning mot de flesta underlag och mot alla keramiska plattor såsom kakel och klinker. Ytorna fogas där efter med ett cementbaserat fogbruk.

Slutligen kompletteras systemet med en elastisk mjukfog i rätt kulör.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG


Vidhäftning och dammbindare

SikaFloor® 01 Primer

Sätta kakel primer

FÄSTMASSA

Färdigblandat kakellim för väggar

SikaCeram®-355 StarPaste

kakellim

FOGBRUK

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

SikaCeram®-690 Elite

fogbruk

FOGMASSA

Neutralhärdande mjukfog
Sikasil® C

mjukfog kakel

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.