Sikaplan® VGWT-15

TAKDUK FÖR EXPONERADE TAK OCH MEKANISK INFÄSTNING

Sikaplan® VGWT-15 (tjocklek 1,5 mm) är en polyesterförstärkt syntetisk takduk i flera skikt baserad på polyvinylklorid (PVC) enligt EN 13956. Sikaplan® VGWT-15 är svetsbar med varmluft, anpassad för direkt exponering, med ökad flexibilitet för enkel installation vid låga temperaturer och utformad för användning i kalla klimatförhållanden.

  • Beständig mot permanent UV-strålning
  • Beständig mot permanent vindpåverkan
  • Hög vattenånggenomsläpplighet
  • Beständig mot all normal miljöpåverkan
  • Varmluftsvetsning vid låg temperatur utan användning av öppen låga
  • Präglad yta
  • Återvinningsbar