Sika Waterbar® - Elastomer Type A

Fogband för fogförsegling i vattentäta betongkonstruktioner i enlighet med DIN 7865-1-2

Sika Waterbar® - Elastomer Type A är permanent flexibla fogband tillverkade av elastomer, SBR-baserade (styrenbutadiengummi) som standard, för tätning av expansions- och konstruktionsfogar i vattentäta betongkonstruktioner. De finns i en mängd olika typer och dimensioner för att passa olika typer av konstruktioner och applikationer.

  • Hög draghållfasthet och töjning
  • Permanenet flexibelt och hög återhämtningsförmåga
  • Lämpliga för höga vattentryck och belastningar
  • Resistent mot alla naturliga medier som är aggressiva mot betong
  • Resistenta mot en stor mängd olika kemiska ämnen (provning behövs för ytterligare specifika fall)
  • Formstabil i kontakt med het bitumen
  • Robusta dimensioner för hantering på arbetsplats
  • Vulkaniseringsbar för ändskarvning av fogband på arbetsplats