Tätning av gjut- och rörelsefogar

Fogband, Sika® Waterbars, används för tätning av gjut- och rörelsefogar mot inläckage av vatten. Fogbanden finns i olika material och i en mängd utföranden och dimensioner beroende på dimensionerande vattentryck, dimensionerande rörelse och konstruktionstyp.

Ett fogbands funktion bygger på den så kallade ”labyrint-principen”. Detta innebär att fogbandet förlänger vattnets transportväg in i konstruktionen. På detta sätt minskar trycket på vattnet och vattentransporten avstannar.

Läs mer om olika typer om fogband

Fogband FPO

Effektiv, pålitlig och enkel fogtätningslösning

Sika Waterbar® FB-125 är den effektiva, pålitliga och enkla fogtätningslösningen för ditt vattentätningsprojekt i nya betongkonstruktioner.

Fogbandet är fullt vidhäftande till betongen och eliminerar lateralt vattenflöde. Det är flexibilitet och därmed snabbt och enkelt att installera. Lätthanterad trots långa rullar som i sin tur ger färre fogar. Inga specialverktyg eller utrustning behövs vid installation. Fogbandet är beständigt mot alla naturliga ämnen i jorden och grundvattnet.

Sikas fogband finns i tre olika materialtyper:
  • Sika® Waterbars (PVC)
  • Sika® Tricosal® Elastomer
  • Sika® Tricosal® Tricomer

Sika producerar hela fogbandssystem med alla hörn, kryss och dylikt enligt ritning från projektet och levererar ett så montagefärdigt system som möjligt till arbetsplatsen. På detta sätt minimeras antalet skarvar som behöver utföras på site, något som är både tidsbesparande och riskminimerande. 

Fogband i PVC och Tricomer, som båda är termoplastiska material,
sammanfogas genom svetsning medan fogband i Elastomer sammanfogas genom vulkanisering.

Fogband finns i fyra huvudtyper:

För samtliga materialtyper finns fyra huvudtyper beroende på fogtyp och var i fogen det skall placeras. Internt och externt fogband för rörelsefog samt Internt och externt fogband för gjutfog. Ytterligare parametrar för val av fogband är rådande vattentryck, dimensionerande rörelse, konstruktionens tjocklek, distans till armering och särskilda materialkrav. Centerbulben i mitten på fogbandet är det som skiljer rörelsefogbanden från konstruktionsfogbanden. Denna center-bulb som finns på rörelsefogbanden upptar de dimensionerande rörelser som råder i fogen.

 

fogband externt rörelsefog

Rörelsefog
Externt

fogband internt rörelsefog

Rörelsefog
Internt

fogband internt gjutfog

Gjutfog
Externt

fogband internt gjutfog

Gjutfog
Internt

vattentätning fogband dricksvatten
Montagefärdiga system

Sika producerar hela fogbandssystem med alla hörn, kryss o dyl enligt ritning från projektet och levererar ett så montagefärdigt system som möjligt till arbetsplatsen. På detta sätt minimeras antalet skarvar som behöver utföras på site, något som är både tidsbesparande och riskminimerande.   

 

 

Dricksvattengodkända fogband

Det finns även en mängd olika typer av specialfogband exempelvis för
anslutning av en ny byggnad till en befintlig, eller mellan två befintliga byggnader. Sika har också dricksvattengodkända fogband för användning i exempelvis dricksvattenreservoarer.

 

 

 

vattentätning fogband
Skarvning av fogband

Skarvar i PVC/TPO fogband, Sika® Tricomer®, görs med en värmesvetsprocess. Principen för svetsning består av att mjukgöra ytorna på båda de två delarna som ska förenas genom att värma dem till smälttemperaturen, snabbt pressa dem samman och låta dem svalna. 

Skarvar i fogband av gummi, Sika® Elastomer®, tillverkas i en vulkaniseringsprocess. Standardkorsningar, t.ex. platt kors, vertikala T, plana kanter etc. är alla prefabricerade i vår fabrik med specialutrustning. På plats på byggen bör endast raka fogar göras med hjälp av vulkaniseringsverktyg.

Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare
Fler produkter för vattentätning
produkter för vattentätning