Sika Waterbar® Tricomer Type A

Tricosal® Waterstops Tricomer är högflexibla fogband tillverkade av PVC/NBR copolymer för tätning av expansions- och konstruktionsfogar i vattentäta betongkonstruktioner. De finns i en mängd olika typer och dimensioner för att passa olika konstruktioner och applikationer.

  • Hög draghållfasthet och töjning.
  • Permanent flexibla och hög återhämtningsförmåga.
  • Lämpliga för medelhöga vattentryck och belastningar.
  • Resistenta mot naturliga medier som är aggressiva mot betong.
  • Resistenta mot bitumen.
  • Resistenta mot en stor mängd olika kemiska ämnen (provning behövs för ytterligare specifika fall).
  • Robusta sektioner för hantering på arbetsplats.
  • Svetsbar