Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA

Fogband för fogförsegling i vattentäta betongkonstruktioner i enlighet med DIN 18541-1/-2

Tricomer är högflexibla fogband tillverkade av PVC/NBR copolymer för tätning av expansions- och konstruktionsfogar i vattentäta betongkonstruktioner. De finns i en mängd olika typer och dimensioner för att passa olika konstruktioner och applikationer.

  • Hög draghållfasthet och töjning
  • Permanent flexibla och hög återhämtningsförmåga
  • Lämpliga för medelhöga vattentryck och belastningar
  • Resistenta mot naturliga medier som är aggressiva mot betong
  • Ej kompatibel med bitumen
  • Resistenta mot en stor mängd olika kemiska ämnen (provning behövs för ytterligare specifika fall)
  • Robusta sektioner för hantering på arbetsplats
  • Svetsbar