Sika® Intraplast® A

Injekterings-/expandertillsats för betong och bruk

Sika® Intraplast® A är ett expanderande, lättarbetat och homogent cementbruk. Sika® Intraplast® A stabiliserar bruket, vilket minskar risken för vattenseparation och verkar expanderande på injekteringsmassan före bindetidens början. Sika® Intraplast® A ger även ett bättre utnyttjande av cementen genom dispergering av cementkornen, vilket ger ökad flytbarhet och inträngningsförmåga i fina sprickor och håligheter.

  • Används som tillsats vid injektering med cementslamma/-bruk samt vid injektering med kraftigare cementbruk, t ex i kabelkanaler.
  • Bruk med Intraplast-A används i tätningssyfte och för utfyllnad av sprickor och mindre hålrum i berg, kabelkanaler i spännbetong, murverk eller vid mark- och grundstabilisering.
  • Används även för att kompensera krympning vid tillsats till betong vid undergjutningsarbeten etc.