Vattentät konstruktion genom injektering

Principen för injektering är att fylla en fog, spricka eller hålighet i berg eller en betongkonstruktion med någon typ av material. Valet av injekteringsprodukt styrs framför allt av syftet med injekteringen samt vilka specifika egenskaper man önskar från produkten exempelvis viskositet, öppethållandetid, flexibilitet, miljökrav etc.

Injektering kan delas upp i två olika förfaranden:

Injektering som en del i konstruktionen, där en slang gjuts in i en konstruktionsfog och vattentätar enligt fyllningsprincipen vilket innebär att slangen efter gjutning injekteras med injekteringsmaterial som fyller och vattentätar fogen mot inträngande vatten.

 

Injektera för att täta en spricka i berg eller befintlig betongkonstruktion för att förhindar ett vattenflöde eller förstärka en konstruktion.

 

Injektering...

Injekteringsslangar gjuts in i konstruktionsfogar och genom injektering av slangen skapas en vattentät fog. Beroende på valet av injekteringsmaterial kan slangen injekteras flera gånger om det skulle krävas. Injekteringsslangen finns i flera olika typer och installeras lätt & snabbt utan påverkan på armering eller formsättning.  

Injekteringsslang är en mycket lättmonterad fogtätning och förutom att gjutas in i konstruktionsfogar kan injekteringsslang också användas som back-up-system för fogband eller andra specialapplikationer.   

 

Injektering betong injekteringsslang
Det finns tre olika typer av injekteringsslangar

SikaFuko® VT-1
Detta är den mest använda injekteringsslangen och den innehar den världskända ”valvtekniken”.

SikaFuko® VT-2
Denna injekteringsslang är samma som VT 1 men med en större innerdiameter för injektering med standardcement. 

SikaFuko® Eco-1
Denna injekteringsslang är en ekonomisk lösning, idealisk i kombination med fogband som back-up-system.

Med hjälp av cementbaserad- eller keminjektering kan sprickor och håligheter som uppkommit i betongkonstruktioner tätas i efterhand. Det finns olika typer av injekteringsmaterial beroende på syfte med injekteringen och rådande förhållanden i konstruktionen.  I sortimentet finns också alla injekteringstillbehör såsom injekteringsnipplar och pumpar.

 

betonginjektering tätning

Konstruktiv, kraftöverförande förstärkning

Flexibel injektering, utfyllnad av spalter

Vattentätning

Valet av specifik injekteringsprodukt kan styras av exempelvis viskositet (sprickvidd), öppethållandetid, flexibilitet, miljökrav etc.   

Vid vattentätning utförs injekteringen med polyuretanbaserade injekteringsmedel. Polyuretan reagerar med vattnet i sprickan och bildar ett vattentätt material som hindrar fortsatt vatteninträngning.

Sikas polyuretanbaserade injekteringsmedel är dricksvattengodkända för användning i exempelvis dricksvattenreservoarer.   

Vad är det man injekterar?

Polyeuretaninjektering

polyeuretan injektering

Polyuretanhartser är hydrofoba och flexibla. De används för icke-strukturell injektionstätning och vattentätning av hålrum, sprickor och fogar. Låg viskositet möjliggör god penetrering för att täta läckor och skapa en hållbar elastisk tätning.  

Akrylinjektering

Akrylinjektering

Akrylathartser är hydrofila, mycket flexibla. De används för icke-strukturella injektioner av små sprickor, fogar och hålrum. De används även för injektionsslangsystem.

Epoxiinjektering

Epoxiinjektering

 

Epoxihartser har relativt hög draghållfasthet och tryckhållfasthet i förhållande till betong. De används för strukturreparationer av sprickor och hålrum i bärande armerade betongkonstruktioner eller element. Deras låga viskositet möjliggör utmärkt genomträngning i sprickor.

Cementinjektering

Cementinjektering

Cementinjektering har hög hållfasthet och används vid injektering av bärande konstruktioner. Injekteringscement är mycket finmalda partiklar med höga flödesegenskaper och mycket god penetreringsförmåga.  

Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare
Fler produkter för vattentätning
produkter för vattentätning