SikaFuko® Eco-1

Injekteringsslang för tätning av gjutfogar i vattentäta strukturer mot vatten- och saltvatteninträngning.

  • Kan injekteras flera gånger med Sikas akrylharts och mikrofina cementsuspensioner
  • Engångsinjektering med Sikas polyuretanharts
  • Mycket kostnadseffektiv
  • Idealisk reservlösning för kombinationer med fogband
  • Lätt att installera
  • Testad vid vattentryck på upp till 10 bar (100 m)
  • Passar en mängd olika strukturer och byggmetoder