Sika® Injection-201 CE

Flexibelt polyuretan-baserat injekteringsharts för permanenta vattentäta förseglingar

Sika® Injection-201 CE är ett mycket lågvisköst, flexibelt och lösningsmedelfritt injekteringsharts av polyuretan. I kontakt med vatten bildas en homogen, sluten och därmed vattentät porstruktur, som är elastisk och flexibel.

  • Permanent flexibel, kan absorbera begränsade rörelser.
  • Ingen krympning i efterföljande torra förhållanden.
  • Tack vare dess låga viskositet kan det penetrera sprickor med > 0,2 mm bredd.
  • Härdat Sika® Injection-201 CE är inert och kemikalieresistent.
  • Lösningsmedelsfritt
  • I kalla temperaturer (< +10°C) kan Sika® Injection-201 CE accelereras med Sika® Injection-AC20.
  • Kan injekteras som 1-komponentssystem