SikaSwell® S-2

Polyuretanbaserad, vattensvällande tätningsmassa

SikaSwell® S-2 är en 1-komponents polyuretanbaserad fogmassa som sväller i kontakt med vatten för att täta alla typer av konstruktionsfogar och genomföringar i betong. Fixering av svällande profiler:
▪ SikaSwell®-A Profiler
▪ SikaSwell®-P Profiler

  • 1-komponent, lättapplicerad
  • Mycket ekonomisk lösning
  • Anpassningsbar för att passa många olika fogar och detaljer
  • Optimerad expansionstakt
  • Permanent vattenresistent (våt- och torrcykler)
  • God vidhäftning till olika typer av underlag
  • BBA-systemgodkännanden för SikaSwell® A-2010