Svällprofiler för betongkonstruktioner

Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell® profiler och fogmassa är tätnings-produkter som kan svälla och som används i vattentäta betongkonstruktioner för systematisk tätning av konstruktionsfogar. Vid kontakt med vatten, bygger SikaSwell® upp ett svälltryck inne i konstruktionen. Detta svälltryck tätar fogen och stoppar vattnet.  

 

 

Användningsområden för vattensvällande fog
Vattentätning vattensvällande fogprodukter

Konstruktionsfogar

Vattentätning vattensvällande fogprodukter

Genomföringar

Vattentätning vattensvällande fogprodukter

Vattentätande detaljer

Vattentätning vattensvällande fogprodukter

Prefab

tätning av betongfogar

SikaSwell® svällande profiler och fogmassa är ett internationellt testat och godkänt sortiment av extremt kostnadseffektiva tätningssystem som sväller i kontakt med vatten.

SikaSwell® produktsortiment omfattar lösningar för tätning av konstruktionsfogar, rörgenomföringar, prefabricerade sektioner och isoleringsfogar t ex mellan betong och stålkomponenter. De kan användas som den primära tätningen av betongfogar mot lågt till medelhögt vattentryck eller för att ge extra skydd och säkerhet för andra vattentätningssystem såsom fogband, t ex i komplexa detaljer och konstruktioner som utsätts för högt vattentryck.

 

Vattentätning vattensvällande fogprodukter

Mycket kostnadseffektiv tätning av fogar och genomföringar

Lämplig för svåra förhållanden t ex omgivande miljö eller svåråtkomliga situationer

Produkter för nästan alla vattenkvaliteter inklusive havsvatten och vatten med hög salthalt

Kan ge extra skydd i kombination med andra vattentätningssystem

Lösningar för tätning mellan olika material och underlag ́ Internationellt testat och godkänt

Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare
Fler produkter för vattentätning
produkter för vattentätning