Sikalastic®-844 XT

Sikalastic®-844 XT är en 2-komponents, elastisk, mycket snabbhärdande sprayapplicerande modifierad polyurea membran som används där exponering för mycket sura och alkaliska kemiska koncentrationer förekommer. Den är även lämplig för användning i slutna konstruktioner som innehåller biogen svavelsyra. Sikalastic®-844 XT kan endast sprayappliceras med en speciell två komponents högtryckspruta med förvärmare.

  • Hög kemisk beständighet mot syra och alkaliska ämnen
  • Hög beständighet mot mikrobiellt avfall och biogen svavelsyra
  • Snabb reaktivitet och härdningstid
  • Närmast omedelbar åter-i-bruks tid.
  • Applicerbar vid temperatur från -15°C till 70°C
  • Utförs i konstant torr temperatur från -30°C till 100°C
  • 100% bundna ämnen, med noll VOC
  • Spricköverbryggande egenskaper
  • Låg gulning