Vattentäta konstruktioner under mark

Ett membran är ett utanpåliggande tätskikt av fast material som installeras på våta sidan av en konstruktion.  Byggnader med underjordiska källarplan exponerade mot aggressiva grundförhållanden och krafter, eller som måste ha en helt torr innemiljö, och samtidigt vara hållbar för en lång brukstid, kräver ett pålitligt och högkvalitativt vattentätningssystem.

Ett membransystem hindrar fukt, vatten eller kemiska substanser från mark att komma i kontakt med konstruktionen och skyddar på så sätt betongen från exponering.

Husmembran

En grundläggningskonstruktion utsätts för flera typer av angrepp, både från vatten och fukt men också olika typer av kemikalier. Ett vattentätningsmembran förhindrar att vatten når in i konstruktionen redan på utsidan vilket gör att betongkonstruktionen skyddas från dessa angrepp.

Våra membran är fullt vidhäftande membran vilket gör att vatten inte kan transporteras längs konstruktionen mellan membranet och betongen om ett lokalt läckage skulle uppstå. Detta gör en eventuell framtida tätningsåtgärd betydligt enklare då läckaget förblir lokalt.  

Sprutbart membran

Liquid applied membrane, LAM, är ett vattentätningsmembran som sprutas på konstruktionen. Detta medgör en väldigt flexibel vattentätning och skydd av betongkonstruktioner.Vanliga användningsområden är:

  • Reservoarer, bassänger, rör mm.
  • Vattentätning av badrum, duschar, terrasser, balkonger och pooler före applicering av keramiska, limmade kakelplattor.
  • Vattentätning av yttre väggytor som skall återfyllas i mark.
  • Invändig vattentätning av väggar och golv i källare vid negativt vattentryck.
  • Flexibel skyddsbeläggning för armerade betongkonstruktioner mot effekterna av
    frost/tining och koldioxid-angrepp för att förbättra hållbarheten.
sprutmembran vattentätning
Kontakta oss för bästa vattentätningslösningen

Kristoffer Johansson

Teknisk säljare
Fler produkter för vattentätning
produkter för vattentätning