Sikalastic®-8800

Sikalastic®-8800 är en tvåkomponents, elastiskt, mycket snabbhärdande membran av ren polyurea med bra kemisk motståndskraft. Sikalastic®-8800 ska inte användas i stängda strukturer som innehåller biogen svavelsyra. Sikalastic®-8800 får endast sprayappliceras med särskild tvåkomponents maskiner med höga tryck samt externa förvärmare

  • Mycket snabb reaktivitet och härdningstid
  • Beträdbar inom några minuter
  • Kan appliceras vid temperaturer på mellan 5°C och 50°C
  • Kan användas vid konstant torra temperaturer på mellan -30°C och +100°C
  • VOC-fri
  • Mycket goda spricköverbryggande egenskaper
  • Bra kemikaliebeständighet
  • Bra nötningsmotstånd