Sika bidrar till FNs 2030 agenda för hållbar utveckling med fokus på åtta av de 17 målen.

Bygg- och bilindustrin påverkar bland andra följande mål starkt:

 • 3 (Hälsa och välbefinnande)
 • 4 (God utbildning för alla)
 • 6 (Rent vatten och sanitet)
 • 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
 • 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur)
 • 11 (Hållbara städer och samhällen)
 • 12 (Hållbar konsumtion och produktion)
 • 13 (Bekämpa klimatförändringen)
 
 

Hållbara lösningar

Vi är ledande i branschen genom en banbrytande och omfattande portfölj av kundfokuserade lösningar som kombinerar både högre prestanda och förbättrad hållbarhet.
 

Mål 2023

100% av produktutvecklingar görs med förbättrade hållbarhetsfördelar.

3rd UN SDG
9th UN SDG
11th UN SDG
13th UN SDG
Klimatförändringar

Vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och minskar klimatförändringarna och dess effekter.
 

Mål 2023

12% reducerat CO2-utsläpp per sålt ton  

SDG 11
SDG 12

Samhällengagemang

Vi bygger förtroende och skapar värde - med kunder, organisationer och i samhället.
 

Mål 2023
 • 10,000 arbetsdagar med volontärarbete per år
 • 50% fler projekt
 • 50% fler direkta stödmottagare

 

SDG 4
SDG 6
8th UN SDG
SDG 11

Energi

Vi hanterar resurser och kostnader noggrant.
 

Mål 2023
 • 15% mindre energiförbrukning per ton och år
 • 50% förnybar el
SDG 12
13th UN SDG

Avfall/Vatten

Vi ökar material- och vatteneffektiviteten.
 

Mål 2023
 • 15% mindre avfall per sålt ton
 • 25% högre återvinningsgrad för totalt avfall
 • 15% mindre vattenförbrukning per sålt ton
SDG 6
SDG 12

Arbetssäkerhet

Sika-anställda ska lämna arbetsplatsen med hälsan i behåll.
 

Mål 2023
 • 50% färre olyckor
 • 0 dödsfall
SDG 3
Mål 3 - Hälsa och välbefinnande
SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for everyone at all ages

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mer värde – Mindre påverkan  MÅL 2023

Hållbara lösningar 

100% av nya produkter utvecklas genom "Hållbara lösningar"

Arbetssäkerhet 

 • 50% färre olyckor
 • 0 dödsfall
Mål 4 - God utbildning för alla
SDG 4

Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja möjligheter till livslångt lärande för alla.
 

Mer värde - Mindre påverkan MÅL 2023

Samhällsengagemang

 • 10,000 arbetsdagar med volontärarbete
 • 50% fler projekt
 • 50% fler direkta stödmottagare
 
Sikas engagemang

INTERNT:
Målet är att tillhandahålla minst tio timmar utbildning per år för varje
anställd. År 2018 stod denna siffra på 16,8 timmar (föregående år: 12,9 timmar).

EXTERNT:
Samhällsengagemang: Huvudmålen är att stödja samhällen i utvecklingen av infrastruktur för sociala projekt, att främja utbildning inom byggbranschen och att tillhandahålla nödhjälp till katastrofdrabbade regioner. Sika försöker också främja självhjälp på de lokala marknaderna. De lokala Sika-företagen lägger således fram specifika ansökningar för bidrag och, tillsammans med lokala partners, övervakar projekten på plats till slutförande. Sika strävar efter att ge stöd för projekt genom tillämpning av företagsspecifik expertis, frivilligt arbete av sina anställda och långsiktigt samarbete med partners.
 

Aktivitier @ Sika

INTERNT:

 • E-learning plattform, med mer än 320 internutbildningar.
 • Mer än 100 kurser inom området ledarskap och talangshantering - 2018 deltog 1 600 anställda.
 • Mer än 2000 timmars onlinge utbildning.
 • Kunskapsdelning via SikaWorld


EXTERNT:

 • Sika supportartade 2018 128 projekt (+9% vs 2017). Projekten kan delas upp som "sociala" (inklusive donationer), “miljö”, “vetenskap”, och “sport och kultur”.
Mål 6 - Rent vatten och sanitet
SDG 6

Säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och sanitet för alla.

Mer värde - Mindre påverkan MÅL 2023

Samhällsengagemang

 • 10,000 arbetsdagar för volontärarbete
 • 50% fler projekt
 • 50% fler direkta stödmottagare
 • 15% mindre vattenförbrukning per sålt ton

Sikas engagemang

HÅLLBARA LÖSNINGAR: Sika-produkternas sammansättning är utformade för att ha minst möjliga miljöpåverkan.

PRODUKTION: Sika strävar efter att öka hållbarhetsprestanda på sina produktionsanläggningar genom att minska vattenförbrukningen och behandla vatten lokalt. Företaget genomför åtgärder för att minska konsumtionen eller använda vattenkvaliteter av lägre kvalitet, särskilt i geografiska regioner där vatten är knappt. Effektiv produktion innebär kylning av sluten slinga och övergång från allmän till yt- och grundvatten, vilket minskar mängden dricksvatten som används i produktionen. Genom att återanvända avloppsvatten avser Sika att minska sin vattenförbrukning i större skala.

INITIATIVET LIVING LAKES: Sika stöder nätverket Living Lakes, som syftar till att främja hållbar utveckling och skydd av dricksvatten, sjöar och våtmarker. Många av Sikas projekt för samhällsengagemang syftar till att garantera rent och färskt vatten.

År 2018 stödde Sika Living Lakes-projekt för att säkerställa dricksvatten i Afrika med fokus på initiativ i Tanzania, Sydafrika, Burundi och Elfenbenskusten.

Aktiviteter @ Sika

Produkter för att reducera vatten i byggnationer

 • Sika® ViscoCrete®-teknologin möjliggör minskning av cementinnehållet i konventionell betong och bryter de traditionella gränserna för att få en bättre betong (både färskt och härdat) till en lägre kostnad. Användningen av nya blandningstekniker möjliggör en bättre betong med mindre vatten och cement, vilket upprätthåller eller förbättrar dess egenskaper.
 • Genom applicering av vattentäta produkter har Sika påverkat minskningen av vattenförlust och ökad vattenkvalitet, i till exempel dricksvattenbehållare.
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
SDG 8

Främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Mer värde - mindre påverkan MÅL 2023

Samhällsengagemang

10,000 arbetsdagar för volontärarbete
50% fler projekt
50% fler direkta stödmottagare


Sikas engagemang

Sika stödjer lokala samhällen för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Verksamhetsområden är: byggnader och infrastruktur för sociala och ekologiska projekt eller utbildning, helst i samband med byggnadsrelaterade yrken eller ekologiska vattenprojekt som indirekt korrelerar med Sikas område för vattentätning.

Huvudmålen är bland annat att stödja samhällen inom infrastrukturutveckling för sociala projekt, att främja utbildningar inom byggbranschen och att tillhandahålla nödhjälp till katastrofdrabbade regioner.

Aktiviteter @ sika

Lokala Sika-länder lägger fram ansökningar och, i samarbete med lokala partners, övervakar projekt från början till slutförande. Sika strävar efter att ge stöd för projekt genom tillämpning av företagsspecifik expertis, frivilligt arbete av sina anställda och långsiktigt samarbete med partners.

Mål 9 - Industri, Innovation och infrastruktur
SDG 8

Bygg upp infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 

Mer värde - Mindre påverkan MÅL 2023

Hållbara lösningar

100% av nya produktutvecklingar med "hållbara lösningar"

 
Sikas engagemang

Urbanisering har en stor påverkan på byggindustrin och befolkningens rörlighet, och den stimulerar också efterfrågan på Sika-teknologier, lösningar och produkter. Tät befolkning och mycket begränsat utrymme att bygga på är faktorer som bidrar till byggandet av höghus som använder högpresterande, säkra och miljövänliga byggnadsmaterial, från källare till tak. Ett stort antal människor som bor i små områden utgör också betydande utmaningar när det gäller infrastruktur, transport och energiförsörjning samt kultur- och fritidserbjudanden. Likaså går stigande befolkningstäthet hand i hand med utvidgningen av dessa områden.

Aktiviteter @ Sika
 • Forskning och utveckling av nya produkter, system, teknik, applikationer och produktionsprocesser utgör grunden för Sikas innovationer.
 • Mer än 900 anställda vid 20 globala teknikcentra och 44 lokala och 20 regionala forskning och utvecklingsanläggningar.
 • Tack vare riktade investeringar i forskning och utveckling är Sika en global branschledare. Sika har ett omfattande sortiment av produkter, system och tjänster som bidrar till hållbar konstruktion.
 • Sika-lösningar för att bygga infrastruktur och hjälpa till att utveckla utvecklingsländer.
Mål 11 - Hållbara städer och samhällen
SDG11

Gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 

Mer värde - Mindre påverkan MÅL 2023

Hållbara lösningar

100% av nya produkter utvecklas med "hållbara lösningar"  

Samhällsengagemang

 • 10,000 arbetsdagar för volontärarbete
 • 50% fler projekt
 • 50% fler direkta stödmottagare

 

Klimatprestanda

12% reducering  CO2-utsläpp er sålt ton  

Sikas engagemang

INNOVATION: Sika har satt ett tydligt mål att varje ny produkt måste bidra till hållbarhet. I linje med detta utvärderar vi systematiskt produkter under hela vår innovationsprocess. Innovation lägger också stor vikt vid hållbar produktutveckling. Ett sätt att uppnå detta är med lösningar som gör det möjligt för kunder att spara eller minska koldioxidutsläpp, direkt eller indirekt. Ett annat sätt är med produkter som hjälper kunder att bygga och driva byggnader som är mer hållbara och koldioxideffektiva.

Aktiviteter @ Sika
 • Sika-lösningar för hållbar konstruktion och gröna byggnadsstandarder som LEED, BREEAM och DGNB (bland andra).
 • Kompositmaterial förlänger avsevärt livslängden för åldrande tekniska strukturer såsom broar.
 • Rotbeständiga polymera takmembran och system möjliggör installation av gröna tak för att förbättra det urbana klimatet.
 • Speciella reparationsbruk förlänger livslängden för broar och betongkonstruktioner avsevärt.
 • Betongblandningar möjliggör jordbävningssäkra konstruktioner.
 • Produkter, sprutbetongsmaskiner och vattentäta membran tillåter effektiv tunneling.
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
SDG 12

Säkerställa hållbar konsumtion och produktion.

Mer värde - Mindre påverkan MÅL 2023

Avfall / Vatten

 • 15%mindre avfall per sålt ton
 • 25% mer avfallsåtervinning
 • 15% mindre vattenförbrukning per sålt ton  

Energi

 • 15% mindre energiförbrukning per sålt ton
 • 50% förnybar elektricitet

 

Sikas engagemang

EFFEKTIVITET:  Sika strävar efter att öka hållbarheten på sina produktionsanläggningar genom att minska vattenförbrukningen och behandla vatten lokalt. Företaget genomför åtgärder för att minska konsumtionen eller använda lägre vattenkvaliteter, särskilt i geografiska regioner där vatten är knappt. Effektiv produktion innebär kylning av sluten slinga och växling från allmän till yt- och grundvatten, vilket minskar mängden dricksvatten som används i produktionen. Genom att återanvända avloppsvatten syftar Sika till att minska sin vattenförbrukning i större skala. Effektiv användning av råvaror är avgörande för alla Sika-företag, eftersom produktionsprocesser är materialintensiva och använder stora volymer icke-förnybara resurser. Effektiv produktion i detta sammanhang innebär att minska och återanvända produktionsavfall och förpackningsmaterial.

Aktiviteter @ Sika
 • Minskning av energiförbrukningen är en del av en global strategi: Sika ersätter belysning med den senaste LED-tekniken.
 • Kortare produktionstid leder till en högre produktion på befintliga produktionslinjer vilket resulterar i ökad energieffektivitet.
 • Ersättning av teknisk utrustning fokuserar på nya energieffektiva installationer, såsom motorer, luftkonditionering, värme / kylning och tryckluftssystem.
 • Energieffektiv drift av elmotorer med frekvensomvandlare, läckagedetektering och fixering av luftförluster i tryckluftssystem och energieffektiv kylning av processvatten med användning av kyltorn och optimerad logistik.
 • Sika minskar mängden avfall per sålt ton genom aktiviteter som optimering av produktionsplaneringen, effektivisering av produktionsprocesslayout och återanvändning av produktionsavfall.
 • Vatten från rengöringsprocesser återanvänds.
 • Åtgärder för att minska konsumtionen eller använda vattenkvaliteter av lägre kvalitet. Effektiv produktion innebär kylning av sluten slinga och växling från allmän till yt- och grundvatten, vilket minskar mängden dricksvatten som används i produktionen. Genom att återanvända avloppsvatten minskar Sika sin vattenförbrukning i större skala.
Mål 13 - Bekämpa klimatförändring
SDG 13

Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

Mer värde - Mindre påverkan  MÅL 2023

Hållbara lösingar

100% av nya produkter utvecklas med "hållbara lösningar" till 2023 

Klimatprestanda

12% reducering av CO2-emissioner per sålt ton.


Energi

 • 15% mindre energiförbrukning per sålt ton
 • 50% förnybar elektricitet

Sikas engagemang

INNOVATION: Sika-lösningar syftar till att möjliggöra ren energi, lägre utsläpp och mindre input med mer effekt. Koldioxidutsläpp är mestadels en konsekvens av energiförbrukningen av fossila bränslen och kan endast begränsas inom Sika genom att öka energieffektiviteten. Det övergripande målet är att minska koldioxidutsläppen med 12% per ton sålda år 2024.

Aktiviteter @ Sika
 • Hållbara innovationer för att möjliggöra ren energi, lägre utsläpp, mindre input med mer effekt.
 • Sika-produkter tar mindre från miljön och erbjuder mer hållbarhet och livslängd, vilket resulterar i ett mindre övergripande miljöavtryck.
 • Företaget har fastställt ett energieffektivitetsmål på 15% mindre energiförbrukat per sålt ton per år.
 • Energireduktionen har resulterat i en minskning av växthusgaser med 7,2% från 44,3 kg 2017 till 41,1 kg CO² per ton såld under 2018.
 • Sika strävar efter att öka hållbarhetsprestanda på sina produktionsanläggningar genom att minska vattenförbrukningen och behandla vatten lokalt.
 • Sika fortsatte att ersätta belysnings med den senaste LED-tekniken.
 • Kortare produktionstid ledde till en högre produktion på befintliga produktionslinjer vilket resulterar i ökad energieffektivitet.
 • Ersättningen av teknisk utrustning fokuserar på nya energieffektiva installationer, såsom motorer, luftkonditionering, värme / kylning och tryckluftssystem.