2017
Stockholm

Beställare / bakgrund

NCC har fått i uppdrag att bygga en verkstadsanläggning i SL:s nya tunnelbanedepå i Norsborg för SL:s nya tunnelbanetåg.Den nya tunnelbanedepån ska stå klar under hösten 2016 och utgör en del av SL:s trestegspaket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Den nya depån byggs inom SL:s spårområde i anslutning till Norsborgs tunnelbanestation.

Byggherre var AB Storstockholms Lokaltrafik och som arkitekter anlitades Scharc Arkitektur. Projektet utfördes i form av samverkansentreprenad som hanterades av NCC Sverige som totalentreprenör.

Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum.

Projektbeskrivning

Trafikförvaltningen har under 2016 färdigställt en ny tunnelbanedepå (ett garage för tunnelbanetåg) i Norsborg, söder om Stockholm. Depån har till största delen byggts inne i berget under Eriksbergsåsen och ca 6 500 m² Sika/Sarnafil-tak har applicerats. Depån är slutstation på den röda linjen och här kommer tågen in för att tvättas, städas, repareras och förvaras. 

 

Projektkrav

Beställaren, SL – Storstockholms Lokaltrafik, efterfrågade hållbara taksystem som har lång livslängd och klarar miljökraven i Byggvaru-bedömningen. Valet föll på Sarnafil TS 77-15 ER (som redan ligger på flertalet SL-depåer) och Sarnafil TG 66-15 där det efterfrågades Sedumtak.

 

Sikas konstruktionslösning

Denna projektering resulterade i att Sika Sverige AB, via sin entreprenör TakXperten Stockholm AB, levererade totalt 6 500 m2 Sarnafil® TS 77-15 ER och Sarnafil TG 66-15 till projektet. 

Sarnafil® TS 77-15 ER har en enastående motståndskraft mot väder-påverkan, inklusive permanent UV-strålning, och har en utmärkt flexibilitet i låga temperaturer.

Sarnafil TG 66-15 är en miljötakduk av flexibla polyolefiner (FPO), tillverkad av rena nya råvaror för garanterad hög och jämn kvalitet. Perfekt till Sedumtak.

 

Norsborgsdepån fakta

  • Kostnad: Ca 1,8 miljarder SEK
  • Byggtid: Ca 43 månader
  • Anläggningens yta: 6 500 m2

 

Läs mer på NCC:s hemsida

 

Projektdeltagare

Ägare       
Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

Beställare/Byggherre       
SL – Storstockholms Lokaltrafik

Totalentreprenör   
NCC

Takentreprenör             
TakXperten Stockholm AB

Arkitekt
Scharc Arkitektur