2019
Orrberget, Ludvika

Bakgrund

Vindparken på Orrberget-Stensvedberget ligger strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län. Området har en högsta punkt på ca 470 m ö h och ägs av Bergvik Skog. Anläggningen kommer bestå av 9 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Elproduktionen från anläggningen kommer uppgå till 96 GWh (96 miljoner kWh) per år.

Projektbeskrivning

– Byggnationer av vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden vilket NCC har erfarenhet av genom lång tradition. Nyligen har vi arbetat med vindkraftsparkerna Jädraås i Gävle och Svartnäs i Falun och ser fram emot att även anlägga Orrbergets vindpark tillsammans med OX2, säger Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infrastructure.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad och går ut på att bygga nio stycken vindkraftsfundament, förstärka och förbättra befintliga vägar i området samt anlägga sex kilometer ny väg. Den yta som kommer att tas i anspråk utgörs av fundament och arbetsytor invid varje vindkraftverk. Vägarna som ska byggas uppe på bergen kommer att vara fyra meter breda med utökad bredd i kurvor för att klara de långa transporterna. Arbetet med gjutning av fundamenten påbörjades i slutet av april 2019.

– Inom området har vi identifierat olika typer av naturvärden. Vindkraftverken, vägar samt elinstallationer har noga utformats i samråd med skogsstyrelsen för att minimera vår påverkan på naturen, säger Anders Sandberg,  Byggprojektledare OX2.

 

 

Sikas konstruktionslösning

Sika valde tillsammans med kund en lösning med det högpresterande undergjutningsbruket SikaGrout®-3500 WP tack vare de höga kraven på tryckhållfasthet utifrån kravspecifikationen. Totalt i detta projekt levererades ca 3000 m3 till de nio vindkraftsfundamenten. SikaPump® Start-1 används som lubricerande brukspumpstillsats för att underlätta uppstart och eliminera blockering vid långa samt diameterreducerade pumpslangar.

 

FAKTA - VINDPARKEN, ORRBERGET

Antal vindkraftverk: 9

Totalhöjd: 150 meter

Förväntad årsproduktion: 96 GWh

Volym till undergjutning: 3 000 m3

Driftstart: 2020

 

Läs mer om projektet här!

 

Projektdeltagare

Beställare       
OX2

Totalentreprenör
NCC

Materialleverantör
Sika Sverige AB