2012
Tierp

Beställare / bakgrund

I Tierps kommun har Sikas betongrenoveringssystem använts för att renovera flera vattentorn bland annat Söderfors som renoverades år 2010 och Skärplinge år 2012.  

 

Projektbeskrivning

Vattentornen hade olika renoveringsbehov och förutsättningar eftersom de inte var byggda och renoverade samtidigt men kravet på en lagad betongyta samt efterföljande målad yta var det samma

 

Projektkrav

Abitax valde att använda Sikas betongrenoveringssystem för att renovera betongen på olika ställen på vattentornen. I systemet ingår Sika® MonoTop®-910 N; en korrosions-skyddande och vidhäftande slamma och SikaQuick®-506 FG som är ett snabbhärdande reparationsbruk. Vattentornen målades sedan med Sikagard® ElastoColor W S som är en karbonatiseringsbromsande skyddsfärg. 

På vattentornet i Söderfors användes Sikagard®-550 W Elastic som även den är karbonatiseringbromsande men den är också spricköverbyggande.

Uppe i reservoaren på Skärplinge vattentorn användes skydds- och tätningsslamman SikaTop® Seal-107 för att täta mot vatten- och saltinträngning. I detta torn valde entreprenören även att foga med Sikaflex® PRO.

 

Projektdeltagare

Beställare       
Tierp kommun

Entreprenör   
Abitax

 

 

Läs mer om betongrenoveringslösningar från Sika