2013
Stockholm

Beställare / bakgrund

Täby centrum besöks dagligen av 1000-tals besökare. kraven på alla slitskikt är därmed naturligtvis extremt höga.  

Projektbeskrivning

Nybyggnation av cirka 38 000 m² parkeringsgarage i tre plan. nedre plan består av 800 mm betongplatta, de övre planen består av Hd/f bjälklag.
Hd/f bjälklagen har avjämnats för att få fall mot brunnar. Sikas golvlösningar har installerats för att skapa en vattentät och slitstark beläggning.

 

Projektkrav

Kraven på alla slitskikt är därmed naturligtvis extremt höga. garagen är inget undantag, snarare tvärt om, belastningen är extrem och kraven på bibehållna egenskaper som slitstyrka samt funktioner som vattentäthet och halkskydd under lång tid skall säkerställas. utöver dessa krav fanns ett uttalat önskemål om färgsättning för att underlätta orienteringen för besökande kunder.

 

 

"För att klara dessa krav föll vårt val på Sika, då vi sedan tidigare har mycket goda erfarenheter på såväl kvalitet som leveranssäkerhet." Ronny Arnell, EU Plast AB

 

Projektdeltagare

Byggherre      
Unibail rodamco

Beställare 
Strabag projektutveckling

Entreprenör            
EU Plast AB Permanent Flooring

 

Läs mer om lösningar för parkeringsmiljöer