Betongrenovering och ytskydd

 • Hållbarhet inom betongrenovering

  Hållbarhet inom betongrenovering

  Många byggnader och konstruktioner i vår infrastruktur är i behov av att renoveras. Att förlänga livslängden genom renovering är ofta klokt både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. Sika har tagit fasta på denna utmaningen och erbjuder många olika system och produkter inom detta område.

  Sikas hållbarhetsarbete
 • Mervärden inom betongrenovering

  Mervärden inom betongrenovering

  Genom att erbjuda ett brett sortiment och en tekniskt kunnig personal kan vi erbjuda support genom hela projektet.

  Mervärde för våra kunder