SikaLastomer®-710

Butyltätmassa

SikaLastomer®-710 är en pastös, stabil butylbaserad tätningsmassa vilken innehåller lösningsmedel. Härdningen sker genom fysisk torkning. Produkten kan användas till plastisk försegling av fogar inom många industrisektorer.  

  • Enkel att applicera
  • Bra vidhäftningsspektrum
  • Bra åldringsmotstånd
  • Plastiskt beteende
  • Härdar utan värme
  • Senare demontering möjlig