Sika är en nyckeltillverkare av strukturella limningslösningar för fordonstillverkning. För utbyte av ytterpaneler samt konstruktionsdelar i personbilar erbjuder Sika en komplett systemlösning.

Effektiv sammanfogning

Strukturell limning är den effektivaste sammanfogningstekniken för en bilverkstad. Biltillverkare runt om i världen förlitar sig på SikaPower® lim.

SikaPower®-4720 är ett höghållfast, tvåkomponents epoxilim med inbyggd korrosionsskydd och utmärkta limegenskaper. Den är lämplig för limning av paneler som utsätts för höga dynamiska krafter. Detta strukturella lim kan enkelt punktsvetsas, även när det är vått.
 

Car body repair with adhesive in a car factory

Rekommenderade produkter för panellimning

Vanliga frågor och svar

Används SikaPower®-4720 vid OE-montering?

Produkter som används i OE metallimning är 1K epoxiprodukter som härdar vid höga temperaturer. Detta fungerar inte vid reparationer. Därför används en 2K epoxi som härdar vid normal rumstemperatur.

Posted on: 11/07/2019
Varför krävs en fogpistol med kolv vid applicering?

Om en pneumatisk pistol utan kolv används kan det leda till att bara en komponent pressas ut vid applicering samt att det finns risk att luft tränger in i materialet vilket kan leda till en negativ effekt på prestandan. Kolvpistol är ett måste för att säkerställa prestanda.

Posted on: 11/07/2019
Hur kan jag öka appliceringshastigheten för SikaPower®-4720?

Eftersom SikaPower®-4720 fylls i en patron behövs en ganska stor kraft  vid applicering. Om patronen värms upp före användande kommer appliceringen vara lättare.

Posted on: 11/07/2019
Vilka är fördelarna med panellimning?
  • En panel kan ofta bestå av många olika material och kan därför inte svetsas.
  • Höghållfasta ståltyper kan förlora sin prestanda om de behandlas med värme -> En kall process med strukturell limning i kombination med nitar leder till optimalt slutresultat och prestanda.
  • Svetsning innebär ofta timmar av förberedelse- och demonteringsarbete medan limning erbjuder en effektiv reparationsprocess
  • OE-montering görs med limningsteknik
Posted on: 11/07/2019
Varför är ytan på SikaPower®-4720 kornig?

Den något strukturerade ytan orsakas av glaspärlor i limmet som säkerställer rätt tjocklek på limfogen, 0,3 mm, och förhindrar en för tunn limfog.

Posted on: 11/07/2019
Varför behöver jag applicera en rund limsträng av SikaPower®-4720?

Den runda limbädden garanterar en bindning utan luftangrepp för att säkerställa optimalt hållfasthets- och korrosionsskydd.

Posted on: 11/07/2019
Varför måste jag applicera SikaPower®-4720 på båda limytorna?

För att säkerställa bästa korrosionsskydd appliceras SikaPower®-4720 på båda ytorna som ska limmas. Samt att det ska täcka hela slipade ytan.

Posted on: 11/07/2019
Kan SikaPower®-4720 punktsvetsas?

Ja, SikaPower®-4720 kan punktsvetsas inom öppentiden.

Posted on: 11/07/2019