Sika® Remover-208

Lösningsmedelbaserat rengöringsmedel för kraftigt förorenade icke porösa ytor

Sika® Remover-208 är ett lösningsmedelbaserat färglöst rengöringsmedel för målade underlag. Det används också för att avlägsna spår av Sikaflex® produkter.  

  • Tar bort kraftiga föroreningar
  • Lämplig för de flesta målade ytor och plast
  • Finns i aerosolburk