Structural Bonding for a wide variety of industrial applications

Strukturell limning för olika material och hög påkänning

Sika ADEKIT®-serien säkerställer det bästa mellan flödesegenskaper och nödvändiga tixotropiska egenskaper för en mängd olika tillämpningar, inklusive vertikala ytor och potting. Dessa lim är utformade för att uppfylla kraven för olika egenskaper och uppnå målen för skjuvning, fläk- och utmattningsbeständighet inom samma produkt. Denna utveckling är en del av de långa och unika fas som spenderas mycket nära kundernas krav och krävande specifikationer.

Eftersom produktivitet är viktigt är en bra balans mellan öppentid och hanteringstid alltid ett viktigt utvecklingsmål. Den längsta öppentiden krävs för att säkra industriell dispensering medan den kortaste hanteringstiden föredras för att påskynda produktiviteten. Tack vare Sikas globala råvaruanskaffning föreslås unik teknik som kolfyllmedel, användning av induktionskänslighet eller termolatent katalysator för att optimera processtiden.

Strukturell bindning

Bästa rekommenderade produkter för strukturell limning