Sika’s composite resin systems aimed for parts production as well as for mold making applications

Högpresterande komposithartssystem

Ett brett utbud av högpresterande kompositsystem som är inriktade på produktion samt för formtillverkningstillämpningar. Dessa högpresterande komposithartser är utformade för att uppfylla de högsta standarderna för produktion, processeffektivitet och slutanvändningsprestanda.

Våra kompositmatrissystem, baserade på epoxi eller polyuretan, är speciellt utformade för att ge optimal viskositet samt andra bearbetningsparametrar för att möta de olika specifika processerna inom kompositindustrin som våt lay-up, vakuuminfusion, RTM, filamentlindning och pultrusion.

Systemen är speciellt utformade för olika arbetstemperaturer från 80 °C upp till 225 °C. Dessutom är det möjligt att justera systemens reaktivitet med hjälp av olika härdare.

Våt-Lay-up
Upp till
5 HÄRDARE
tillgängligt för ett hartssystem för att uppnå ett brett utbud av potlife (30 minuter upp till 24 timmar)
Ett brett utbud av
GLASTRANSITION TEMPERATUR
(mellan 80 °C och 225 °C)