High performance composite systems with lower viscosity optimized for the Resin Transfer Molding (RTM) process.

Kompositsystem för RTM

Dessa komposithartser har inte bara optimerat viskositeterna för RTM-processen, utan beroende på systemet tillåter de också utmärkt ytkvalitet (klass A), extremt korta cykeltider (< 3 min), ett högt slagmotstånd eller ett högt Tg-värde över 170 °C.

RTM

Bästa rekommenderade produkter för RTM