The SikaBiresin® AF product range is specially designed for the sealing and bonding of air filters.

Pottingsystem för luftfilter

Sika erbjuder pottinghartser för applikationer i apparater och utrustning. Här är SikaBiresin® AF-sortimentet speciellt utformat för tätning och limning av luftfilter. Beroende på applikations- och produktionsprocessen kan produkterna anpassas idealiskt till kundens krav.
SikaBiresin® AF-serien finns med låga utgasnings- och tioxotropa egenskaper vid behov.

Dessutom är gelegenskaper samt olika geltider och pottlivslängder möjliga och kan anpassas till kundens krav och tillämpning. De bearbetas med en tvåkomponents mät- och dispensmaskin.

Cabin Air pollen filter