The SikaBiresin® DR product range for dialyze filters offers a fast curing at elevated temperatures.

Pottingsystem för medicinska filter

SikaBiresin® DR-sortimentet för dialysfilter erbjuder ett brett utbud av pottinghartser för medicinska filterapplikationer med hög kvalitet. Certifieringar, som cytotoxiska och hemolytiska tester finns tillgängliga och uppfyller marknadens krav.

Dessutom är sterilisering möjlig genom ånga, etylenoxid eller γ bestrålning.

Medicinska filtergjutningshartser